Przekaż 1% podatku

Stowarzyszenie „Emaus – Lublin”

KRS 0000019658

Organizacja pożytku publicznego

BOŚ O w Lublinie   92 1540 1144 2114 6404 5056 0001

1. Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego?

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

2. Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28; PIT-36; PIT-36L; PIT-37; PIT-38). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (zatytułowanych „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer KRS: 0000019658 Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 128, 130 – PIT-28, poz. 307, 309 – PIT-36, poz. 107, 109 – PIT-36L, poz. 126, 128 – PIT-37, poz. 60, 62 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 129 – PIT-28, poz. 308 – PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38).

3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do końca lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art.45 ust.5f ustawy o pdpf). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników). Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Najlepiej, gdy uczyni to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia – dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia – dla pozostałych podatników).

4. Warunki które musi spełnić organizacja pożytku publicznego

Aby organizacja mogła otrzymywać odpisy 1% podatku od osób fizycznych w roku 2012 (zeznania podatkowe za rok 2011) musi być zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego Lista organizacji jest podana na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPIPS.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA RZECZ NASZEJ ORGANIZACJI

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15.01.2004r., Stowarzyszenie Emaus w Lublinie (nr KRS: 0000019658) uzyskało status organizacji pożytku publicznego.