Wspólnota

Wspólnota z Krężnicy Jarej k. Lublina to przede wszystkim żywa i dynamiczna społeczność wzajemnie wspierających się ludzi, którzy nie tylko odnajdują socjalne bezpieczeństwo, szansę na nowe życie, ale również poszukują satysfakcji z normalnego życia. Wierzymy, że nasz świat może być bardziej sprawiedliwy , a zależy to przede wszystkim od każdego z nas. Jesteśmy członkiem Światowego Ruchu Emaus, którego założycielem był L’Abbé Pierre (Ojciec Piotr), człowiek, który swoją wrażliwością i zaangażowaniem potrafił zarazić i pociągnąć setki tysięcy osób. Ruch skupia dziś 350 grup w 37 krajach na całym świecie. Nasze wspólne przekonania i wartości zawarte są w Manifeście Powszechnym Ruchu Emaus.

Wspólnota życia i pracy osób spychanych na margines życia społecznego z racji niepełnosprawności, bezdomności, braku życiowej zaradności, uzależnień jest podstawową formą naszej działalności. Członkowie wspólnoty, kierując się ideą dobra wspólnego, wspierania i ochrony słabszych oraz prawem do osobistego rozwoju dla każdego akceptują i wprowadzają w życie trzy podstawowe wartości Emaus:

– braterstwa – tworzymy wzajemnie solidarną i wspierającą się wspólnotę, której członkiem można zostać bez względu na różnice pochodzenia, przekonań i wyznania, poziomu rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz statusu społecznego i materialnego. Dom wspólnoty jest otwarty dla każdego, komu bliskie są wartości zawarte w Manifeście Powszechnym Światowego Ruchu Emaus.

Braterstwo

– samowystarczalności – praca jest najważniejszym prawem i obowiązkiem każdego członka wspólnoty. Utrzymujemy się z pracy własnych rąk: zbieramy i sprzedajemy używane rzeczy (meble, sprzęt AGD, RTV, ubrania, i inne przedmioty „jakiegokolwiek rodzaju”.

Samowystarczalność

W Lublinie, przy ul. Tęczowej 173 (dzielnica Zemborzyce), od wtorku do soboty, prowadzimy kiermasz używanych rzeczy (facebook; Emaus-lublin-kiermasz) Prowadzimy pizzerię „Al lago” w Zemborzycach przy ul. Krężnickiej 178 a. Nasza pizza uzyskała już najwyższą markę u klientów i ekspertów – w rankingu na najlepszą pizzę w Lublinie zajmujemy wysoką pozycję; oprócz doskonałej włoskiej pizzy oraz innych dań kuchni włoskiej oferujemy równie doskonałego kebaba, pitę i tortillę.

Posiadamy warsztaty produkcyjno-usługowe (stolarnię, spawalnię, betonownię); przyjmujemy zamówienia od klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych i publicznych. Odnawiamy meble, wykonujemy również wiele prac budowlanych i remontowych na własnym terenie.

– solidarności – z innymi potrzebującymi. Wymaga ona od domowników skromnego i prostego stylu życia oraz gotowości niesienia pomocy ludziom. Członkowie wspólnoty – jako wolontariusze – angażują się w akcje humanitarne; w okresie zimy przygotowujemy gorące posiłki, które wydajemy bezpłatnie na lubelskiej Starówce; udzielamy rzeczowej pomocy ludziom ubogim; współpracujemy w tym zakresie również z innymi organizacjami np. Lubelskim Centrum Wolontariatu czy wspierając akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

Solidarność