EMAUS NA ŚWIECIE – Kim jesteśmy

Emaus to międzynarodowy ruch solidarności, założony w 1971 roku. Jego główną zasadą jest „służyć najpierw najbardziej cierpiącemu”, bez względu na jego płeć, wiek i rasę oraz jakiekolwiek inne przyczyny dyskryminacji. Grupy Emaus pracują z osobami najuboższymi oraz na ich rzecz, aby żyć i walczyć z przyczynami wykluczenia, w różnych kontekstach społecznych, gospodarczych i politycznych.

Do Ruchu należy 350 grup z 37 państw i z 4 kontynentów. Pierwszą grupą członkowską Ruchu Emaus w krajach Europy Środkowo – wschodniej jest Stowarzyszenie Emaus – Lublin, której początki sięgają roku 1990. Następnie powstały wspólnoty w Nowym Sączu/Krakowie oraz w Rzeszowie.

Siedziba i sekretariat Mouvement Emmaus International znajduje się w Paryżu (Francja).

Wspólny cel

Prowadzenie przez lokalne grupy działalności dochodowej z udziałem osób wykluczonych aby każdemu z nich dać równy dostęp do praw podstawowych i pokazać, że w świecie możliwe jest przeciwdziałanie niesprawiedliwości.

Działalność

Zbiórka używanych rzeczy i recykling, rolnictwo i hodowla, edukacja, Ochrona Praw Człowieka, kształcenie, zakwaterowanie, ochrona środowiska i zdrowia…

Kto co robi

Międzynarodowy Ruch Emaus jest organizacją zdecentralizowaną, zadania są realizowane przez każdy z 4 regionów, które tworzą własne struktury (Afryka, Ameryka, Azja, Europa). Działalność międzynarodowa opiera się na grupach członkowskich, ich delegatach oraz osobach zatrudnionych.

To grupy członkowskie są sercem ruchu. Jest ich 350 w 37 krajach. Spotykają się co 4 lata na Walnym Zgromadzeniu. Ich codzienna praca pozwala przede wszystkim przyjść z pomocą najbardziej cierpiącym. Działania różnią się w zależności od kontekstu lokalnego. Grupy te finansują działalność Ruchu Emaus na poziomie międzynarodowym do którego wybierają swoich przedstawicieli – reprezentantów regionalnych, którzy tworzą Komisję Administracyjną Międzynarodowego Ruchu Emaus,

Komisja Administracyjna

Reprezentanci Międzynarodowego Ruchu Emaus spotykają się przynajmniej raz w roku. Są odpowiedzialni za realizację kierunków, propozycji i decyzji przyjętych przez Walne Zgromadzenie. Mają za zadanie: koordynować i zachęcać do refleksji nad sposobami walki o prawa najbiedniejszych w świecie; sprzyjać dialogowi pomiędzy Międzynarodowym Ruchem Emaus, społeczeństwem, a władzami politycznymi; koordynować działania solidarnościowe pomiędzy grupami należącymi do Międzynarodowego Ruchu Emaus; współpracować z innymi organizacjami o podobnych celach, żeby razem z nimi walczyć z ubóstwem i przyczynami ubóstwa wszędzie tam, gdzie ono istnieje.

Walne Zgromadzenie Emaus Europa w Manchester (Anglia 2015 r.)
Walne Zgromadzenie Emaus Europa w Manchester (Anglia 2015 r.)
podczas  Walnego Zebrania  Światowego w Jesolo
podczas Walnego Zebrania Światowego w Jesolo

www.emmaus-international.org

47 avenue de la Résistance

93104 MONTREUIL CEDEX – FRANCE

Tel : +33 (0)1 41 58 25 50

Fax : +33 (0)1 48 18 79 88

contact@emmaus-international.org