Historia

Emaus – Lublin posiada dwie siedziby: w Krężnicy Jarej k. Lublina oraz w Lublinie przy ul. Tęczowej 173. Wspólnotę stanowi ponad trzydzieści mężczyzn, kobiet i dzieci mieszkających razem w trzech domach.

Wspólnota w Krężnicy Jarej - lipiec 2017
lata dziewięćdziesiąte to czas inwestycji

W 1990 roku została zarejestrowana Fundacja Między Nami (www.fmn.lublin.pl), która rozpoczęła budowę pierwszego domu mieszkalnego; pod koniec lat dziewięćdziesiątych zainicjowana została budowa drugiego domu, po drodze realizowane były inne inwestycje; lubelska droga do Emaus była jednak trudna…

W 1991 roku, założyciel Fundacji, Zbigniew Drążkowski, spotkał się z wiceprzewodniczącym Światowego Ruchu Emaus, Stephanem Drechslerem z Kolonii. Okazało się że cele Fundacji zbieżne są z celami Ruchu Emaus; spotkanie zapoczątkowało intensywną współpracę,

Stephan Drechsler i Zyszek Drążkowski – ich spotkanie w 1991r. zapoczątkowało współpracę
24/25 maj 1994 r. Kolonia „sprzedaż wyjątkowa” Od lewej : L'Abbé Pierre, Helena Brewczyńska, w środku Marzena Bochenek, Zbyszek Drążkowski i Stephan Drechsler

W ostatni weekend maja 1994 roku wspólnota z Kolonii (Niemcy) organizuje Sprzedaż Wyjątkową, w której uczestniczy ponad 30 wspólnot z krajów zachodnio-europejskich (PHOTO 3). Dochód w wysokości ok. 120 000 DM pozwala grupie lubelskiej zakupić działkę budowlaną w Lublinie-Zemborzycach przy ul. Tęczowej 173 i rozpocząć budowę hali magazynowej, w której od roku 1998 prowadzona jest zbiórka i sprzedaż rzeczy używanych. Już w czerwcu 1994 roku, jeszcze w ramach organizacyjnych Fundacji otwarty zostaje sklep z używanymi rzeczami przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie

W kwietniu 1995 zarejestrowane zostaje Stowarzyszenie Emaus w Lublinie

zebranie założycielskie Stowarzyszenia Emaus – Lublin
L’Abbé Pierre w lubelskiej wspólnocie - lipiec 1998

Lipiec 1995 roku – do wspólnoty zostaje przyjętych siedmioro pierwszych mieszkańców, kobiet i mężczyzn. Wśród nich są cztery osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkujące do dziś dom wspólnotowy. Od roku 1998 liczba mieszkańców stale wzrasta: w roku 2011 trzy domy wspólnotowe zamieszkują już 32 osoby,

W latach 1995 – 2007 członkowie wspólnoty prowadzą gospodarstwo rolne: uprawiają ziemię (ok. 4ha.), zbierają siano, hodują konie, kozy, świnie, krowę i drób. Produkty przeznaczane są na własne potrzeby. Likwidacja w 2007 roku gospodarstwa prowadzącego działalność spowodowana została zbyt niską rentownością z jednej strony i koniecznością pozyskania powierzchni pod budowę stolarni z drugiej. Dziś uprawiany jest ogród warzywny, rabaty kwiatowe i sad,

ogród przydomowy

Jesienią 1996 roku Wójt Gminy w Niedrzwicy Dużej przekazuje Stowarzyszeniu Emaus w nieodpłatne użytkowanie drewniany budynek tzw. „starej szkoły” w Krężnicy Jarej. Budynek jest praktycznie w ruinie. W ciągu dwóch lat ze środków własnych oraz pozyskanych od innych organizacji Stowarzyszenie remontuje budynek, zakłada instalację wod-kan, c.o., wykonuje oczyszczalnię biologiczną. W wyniku różnorodnych działań prowadzonych przez Stowarzyszenie mających na celu działalność socjalną oraz animację środowiska lokalnego powstają tu w ciągu lat kolejne organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Alternatywa” (1999), Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Niezapominajka” (2006) prowadzące przedszkole, Stowarzyszenie Twórców Kultury „Czerwone Susły” (2007), prowadzące działalność kulturalną i rekreacyjną dla dzieci i młodzieży. W roku 2006 Stowarzyszenie Emaus przekazuje (bez zwrotu jakichkolwiek kosztów) Gminie, która dalej administruje obiektem służącym lokalnej społeczności,

Zimą 1997 roku członkowie wspólnoty rozpoczynają wydawanie gorących posiłków na lubelskiej Starówce. Akcja prowadzona jest do dziś na Placu Rybnym, w każdą niedzielę zimy o godz. 14.00; jest wyrazem solidarności z tymi, którzy nie posiadają wystarczających środków do życia. W tym samym roku L’Abbé Pierre po raz pierwszy przyjeżdża do Polski i uczestniczy w spotkaniu międzywyznaniowym na rzecz pokoju zorganizowanym w Oświęcimiu,

W 1999 roku, w pięćdziesiątą rocznicę utworzenia pierwszej wspólnoty w Neuilly – Plaisance (Paryż), Zgromadzenie Generalne Światowego Ruchu Emaus w Orleanie (Francja) przyznaje Stowarzyszeniu z Lublina status członka Ruchu, jako pierwszej grupie pochodzącej z krajów Środkowo – Wschodniej Europy,

Grupa założycielska Spółdzielni Socjalnej Emaus

W roku 2001 zostaje zrealizowany nieduży projekt pod nazwą „Malowany Kredens”. Umożliwił on rozpoczęcie napraw mebli. Sukcesywnie tworzone są dodatkowe warsztaty naprawcze: tapicerski, spawalniczy, wulkanizacyjny, a nawet tartak. W latach 2006 – 2008 Stowarzyszenie jest partnerem projektu Polski Model Ekonomii Społecznej – Budujemy Nowy Lisków, realizowanego w ramach programu Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Dzięki temu projektowi powstaje stolarnia,

W roku 2010 Stowarzyszenie Emaus oraz Fundacja Między Nami zakładają Spółdzielnię Socjalną Emaus, która przejmuje prowadzenie warsztatów naprawczych i rozwija działalność produkcyjno-usługową w zakresie tzw. małej architektury. (patrz www.spoldzielniaemaus.pl),

4 czerwca 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, nadał Ordery Odrodzenia Polski założycielom i działaczom organizacji pozarządowych, którzy przyczynili się do budowania społeczeństwa obywatelskiego po 1989 r. Uroczystość wręczenia orderów odbyła się w Pałacu Prezydenckim, w 22. Rocznicę Wyborów 4 czerwca 1989 r. ”Za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju, pracy zawodowej i społecznej” odznaczony został również Zbigniew Drążkowski, odpowiedzialny wspólnoty Emaus-Lublin,

Oświęcim, sierpień 1997 - L’Abbé Pierre i Zbyszek Drążkowski
przedstawiciele różnych wspólnot europejskich w pizzerii Al lago
personel pizerii

W marcu 2016 roku lubelska Wspólnota otwiera w Zemborzycach przy ul. Krężnickiej 178 „a” pizzerię pod nazwą „Al lago”. To był „strzał w dziesiątkę” – już po roku pizzeria notowana jest w rankingu najlepszych pizzeri w Lublinie, opublikowanym przez „Gazetę Wyborczą”.

Oprócz włoskiej pizzy oferujemy tu również doskonałe dania kuchni tureckiej (kebab, pita i tortilla).

(www.pizzeria.emaus-lublin.pl oraz https://www.facebook.com/allagobyivo/ ).